Ak ste sa rozhodli, že chcete bývať v rodinnom dome pri Bratislave, tak ste na správnom mieste

 • ponúkneme vám pozemok za veľmi zaujímavú cenu v okolí Bratislavy – aktuálny projekt s pozemkami iba 5 km od okraja Bratislavy vo veľmi zaujímavej obci Miloslavov, kde je dostupnosť aj autobusom, vlakom, kompletná občianska vybavenosť, škola, skôlky, obchody – vo výstavbe BILLA – info o projektoch v Miloslavove.
 • V prípade, že máte vybraný alebo už kúpený pozemok, vyberieme spoločne projekt, ktorý bude vhodný na daný pozemok. V našom tíme máme aj skúsených architektov a projektantov, ktorí vám vedia pripraviť vlastné riešenie projektácie rodinného domu vrátane vizualizácie ako exteriéru, tak aj interiéru Vášho nového rodinného domu. Už pri samotnom návrhu rodinného domu je potrebné myslieť na jeho správne osadenie na pozemku, aby ste tak dosiahli energetickú úsporu aj vďaka vhodnému využitiu slnečnej energie. Najväčšie tepelné zisky dosiahneme orientáciou domu smerom na juh, kde najvhodnejší pomer presklenia je približne tridsať percent z celkovej plochy steny orientovanej na južnú stranu.
 • ďalším veľmi dôležitým krokom je rozhodnúť sa pre typ stavby a tiež aj materiál z ktorého dom budeme stavať, aby váš dom dosahoval veľmi dobré energetické vlastnosti. Je potrebné správne zvoliť orientáciu domu, materiály stien, okná a ich správne osadenie, výber vhodného materiálu na zateplenie, správna realizácia strechy a komína, ktorá zabezpečí v zimnom období maximálnu tepelnú izoláciu a pohodu a minimalizuje tepelné mosty a na druhej strane, v letnom období bráni prehrievaniu stavby.

Typy rodinných domov podľa spotreby energie

Energetický certifikát
 • Domy s nízkou spotrebou energie – trieda C – šetria až 50 % energie na kúrení oproti bežným novostavbám – spotreba energie na vykurovanie je približne 60 kWh/m² za rok.
 • Nízkoenergetické rodinné domy – trieda B – šetria až 70 % energie na kúrení oproti bežným novostavbám – spotreba energie na vykurovanie je max. do 50 kWh/m² za rok.
 • Pasívne rodinné domy – trieda A – šetria až 90 % energie na kúrení oproti bežným novostavbám – spotreba energie na vykurovanie je max. do 15 kWh/m² za rok.
Rozdelenie stavby podľa spotreby tepla
Rozdelenie stavieb podľa spotreby tepla ( kWh/m2/ročne)

Čo najviac vplýva na výšku spotrebovanej energie v dome?

 • spôsob vykurovania rodinného domu a zohrievania úžitkovej vody,
 • typ používaných elektrospotrebičov,
 • typ materiálov použitých na izoláciu domu,
 • typ okien a dverí.

Kde najviac strácame teplo z domu?

 • najviac strát z pohľadu tepla sa stráca cez obvodové steny, podlahu a strechu rodinného domu,
 • ďalej sú často veľké straty tepla cez nekvalitné okná, dvere, či zlé nastavené okná alebo nesprávny spôsob vetrania.

Preto pri nami realizovanej výstavbe rodinného domu dbáme na výber kvalitných materiálov. Kvalita zateplenia domu sa definuje pomocou súčiniteľa prestupu tepla označovaného ako U a udáva sa v (W/m2K). Požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla pri nízkoenergetických rodinných domoch je max. 0,25W/m2K, pričom nami realizovaná výstavba nízkoenergetický rodinných domov dosahuje hodnoty U= 0,105 až 0,178 W / m2K v závislosti na hrúbke a type zateplenia. Viac info o paramentroch ako tepelný odpor, súčiniteľ prestupu tepla alebo súčiniteľ tepelnej vodivosti nájdete v časti o technológiach.

Energetická trieda – vyjadruje množstvo energie ktorú potrebuje dom na kúrene, ohrev vody, osvetlenie, klimatizáciu prepočítanú na jeden meter štvrcový plochy budovy. Každá trieda je ohraničená min. a max. hodnotou. V súčasnosti bežne stavané domy sú v triede C až D (tehlové a porobetónové domy). Rada: Volíme stavebné a konštrukčné systémy tak, aby sme mohli dosiahnúť maximálnú možnú energetickú úsporu.

Jednotlivé budovy sa v rámci svojich kategórií zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G. Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie, a tým aj najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A prípadne B, najmenej hospodárne budovy majú triedu G. Každá energetická trieda sa vyjadruje číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove (napr. vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia, osvetlenie), ktoré sú vyjadrené čiastkovými energetickými triedami. Triedu A majú pasívne domy s minimálmymi požiadavkami na energiu. Aktuálne podľa noriem platných aj v roku 2019 staviame do energetickej triedy A1 – nízkoenergetické rodinné domy.

Materiál a technológia výstavby rodinného domu

Tehlový rodinný dom

Najčastejšie používame 300 alebo 380 mm Porotherm KOMBI Profi + 150 mm fasádny polystyrén. Doba výstavby murovaného rodinného domu je približne 6 až 9 mesiacov v závislosti od zložitosti stavby. Výhodou tehlových rodinných domov je tradičnosť materiálu. Používame tzv. presné, teda brúsené tehly (Porotherm KOMBI Profi Dryfix), ktoré sa murujú pomocou polyuretánovej peny alebo lepidla.

Tehla Porotherm 30 KOMBI Profi Dryfix
TehlaPorotherm 30 KOMBI Profi Dryfix

Montovaný rodinný dom

Najčastejšie používame kanadský oceľový systém skeletu alebo drevenný skelet. Výhodou je nižšia cena, zo zastavanej plochy domu zostáva väčšia úžitková plocha, nakoľko obvodové múry sú tenšie a dosahujú pri tejto hrúbke lepšie tepelno izolačné vlastnosti, a v neposlednom rade je výhodou aj rýchlosť výstavby, ktorá sa pohybuje od 5 do 6 mesiacov.

Priečka montovaný dom Horizont
 • Po výbere pozemku, technológie výstavby a projektu sa teda projekt presne prispôsobí podľa Vašich požiadaviek a tiež aj podľa umiestnenia domu na pozemku a jeho orientácie na svetové strany.
 • Vypočíta sa jeho presná cena v závislosti akou technológiou bude stavaný, či montovaný alebo tehlový dom, v závislosti na úžitkovej ploche domu.
 • V prípade potreby s vami prejdeme možnosti prefinancovania nehnuteľnosti bankou – teda úver. Naša odborná finančná poradkyňa, ktorá už získala niekoľko prestížnych ocenení vám pripraví komplexné riešenie prefinancovania vašeho nového domu.
 • Postup financovania: zálohové platby podľa jednotlivých etáp a podpíšeme zmluvu o dielo medzi Vami a našou spoločnosťou ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s.r.o.
 • Vybavenie stavebného povolenia: približne 6 – 8 týždňov v závislosti od lokality.
 • Výstavba rodinného domu: 4 – 6 mesiacov pri montovanom dome a 7 – 9 mesiacov pri tehlovom dome.
 • Počas výstavby zabezpečíme napojenie rodinného domu na IS. V prípade potreby zabezpečíme montáž čističky odpadových vôd.
 • Na záver: zabezpečíme kolaudáciu, certifikácia rodinného domu a jeho odovzdanie – vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, zápis do katastra nehnuteľností a vydanie listu vlastníctva.

Termovízne meranie

V prípade záujmu ponúkame možnosť aj termovízneho merania, čo predstavuje bezkontaktné meranie teploty pre stanovenie rozloženia teplotných polí na povrchu postaveného domu.

Konkrétne snímky z termovízneho merania domu, ktorého výstavbu sme realizovali:

Termovízne meranie domu